Оптимізація податку на прибуток.

Питання оптимізації податку на прибуток в Україні хвилюють кожного власника бізнесу, і це є природньо, бажання людини зберегти зароблені кошти цілком справедливе. Виникає наступне питання, які механізми застосовує бізнесмен, на яких принципах та нормах права будуються моделі оптимізації?

На жаль, рівень податкової культури у вітчизняних підприємців не достатньо розвинений в порівнянні з європейськими колегами, та й Державна податкова служба України (далі ДФСУ) часто застосовує "заборонені прийоми" — нараховує та донараховає податки, перекручуючи трактування законодавства на свій лад та, користуючись безнаказаністью, змушує компанію звертатись до суду для захисту своїх порушених прав.

 

В цій статті будуть висвітлені наступні питання:
1) що таке податкова оптимізація;
2) методи (схеми) податкової оптимізації в Україні;
3) оптимізація податку на прибуток;
4) додаткові переваги законної податкової оптимізації.

 

Що таке податкова оптимізація?

Офіційного тлумачення терміну податкова оптимізація я не знайшов в законодавчих актах України. Єдине визначення цього терміну дає Вікіпедія. Отже, податкова оптимізація — зменшення розміру податкового зобов'язання шляхом ціленаправлених правомірних дій платника податку, що включають в себе повне використання всіх наданих законодавством пільг, податкових звільнень та інших законних переваг.

На наш погляд, дуже слушне тлумачення, щоб не порушувати закон, потрібно вчиняти правомірні дії — використовувати закон та законодавчі акти, користуватись пільгами та іншими інструментами, які дають право на зменшення податків. Звичайно, що місією компанії не може бути лише податкова оптимізація без створення реальної цінності для споживача, підприємство має виробляти продукти чи надавати реальні, якісні послуги.

 

Методи (схеми) податкової оптимізації в Україні.

Якщо компанія існує, щоб допомагати іншім суб'єктам підприємницької діяльності "створювати" валові витрати на папері — це не має право на життя.

В типологічних дослідженнях за 2017 рік Державна служба фінансового моніторингу України (далі ДСФМУ) на сторінці 42 описує одну із схему, яка наглядно демонструє, як суб'єкти підприємницької діяльності користувались послугами 3-х юридичних осіб для отримання валових витрат та переведення безготівкових коштів у готівку. На малюнку №1 зображено групу юридичних осіб, які здійснювали платежі за металобрухт, контрагентами, за версією слідства, були компанії, одержувачі коштів без офісу, штату співробітників, ці юридичні особи не декларують реальні обороти та не сплачували податки. Разом з тим, ці компанії надавали своїм контрагентам податкову та товарну накладні, а це давало право на податковий кредит з податку на додану вартість та право оприбуткувати товар на складі. Далі, за версією ДСФМУ, компанії перераховували кошти фізичній особі на закупівлю металобрухту, а та переводила їх в готівку.

На наш погляд, приклад, наведений на малюнку №1, не підпадає під тлумачення поняття податкова оптимізація, це скоріше свідоме ухилення від сплати податків. Ще, на жаргоні — "податкова мінімізація", тобто свідоме укладання удаваного правочинну для уникнення обов'язку сплати податків.

 

картинка для 11й статьи 2new - Оптимізація податку на прибуток.

Малюнок №1.

 

Існує багато інших схем податкової мінімізації, вони теж частково описані в типологічних дослідженнях за 2017 рік ДСФМУ. Ми не будемо їх детально описувати, цей приклад ми навели з метою розділити поняття податкова оптимізація та податкова мінімізація, показати, що природа цих понять, фундамент, на який опираються ці терміни теж діаметрально протилежні. Правові наслідки теж будуть різні.

 

Основною відмінністю податкової оптимізації від ухилення від сплати податків є використання суб'єктом підприємницької діяльності законних або незаборонених способів зменшення податкового навантаження без порушення чинного законодавства.

 

В Україні можливо застосувати пільгові режими оподаткування згідно ст.30 Податкового кодексу України (далі ПКУ). Податкова пільга — передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав. Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.

 

Згідно ст.30.9. ПКУ податкові пільги можуть надаватись:
а) у вигляді податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору;
б) зменшення податкового зобов'язання після нарахування податку та збору;
в) встановлення зниженої ставки податку та збору;
г) звільнення від сплати податку та збору.

 

Отже, ми з'ясували, що основним способом податкової оптимізації в Україні є податкова пільга. Далі розглянемо на практичному прикладі, як оптимізувати податок на прибуток за допомогою податкової пільги.

 

Оптимізація податку на прибуток.

Пільгою з податку на прибуток можуть скористатися винятково юридичні особи, які відповідно до п. 133.1 ст. 131 Податкового кодексу є платниками цього податку.
Розглянемо використання корпоративного інвестиційного фонду (далі КІФ) в побудові корпоративної структури для оптимізації податку на прибуток.

 

Загальні характеристики КІФ.

 

КІФ — юридична особа, яка утворюється у формі акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування.

Корпоративний фонд може бути створений виключно шляхом заснування.

КІФ вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

 

Законодавчі вимоги до учасників та статутного капіталу.

Засновниками КІФ можуть бути фізичні та юридичні особи.

Мінімальний розмір статутного капіталу КІФ становить 1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на день реєстрації фонду як юридичної особи.

При заснування КІФ його акції підлягають приватному розміщенню.

До моменту державної реєстрації КІФу та його статуту в органах державної реєстрації засновниками корпоративного фонду повинно бути сплачено 100 відсотків розміру початкового статутного капіталу виключно грошовими коштами.

 

На підставі п. 141.6.1. ПКУ корпоративний інвестиційний фонд звільняється від оподаткування податком на прибуток, а саме: кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами КІФ, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).

Виникає питання, до чого тут корпоративний інвестиційний фонд, якщо ми не збираємось займатись інвестиційною діяльністю. Давайте візьмемо звичайне товариство, яке займається торгівельним бізнесом або групу компаній.

Звичайна модель побудови торгівельного бізнесу зображена на малюнку №2, фізичні особи володіють корпоративними правами 3-х юридичних осіб, а саме:
- внутрішній постачальник, компанія, яка закупає продукцію та здійснює постачання керуючій компанії;
- виробнича компанія, яка здійснює продаж товарів під власною ТМ, випічка хліба, кулінарія, тощо;
- керуюча компанія, яка здійснює роздрібну торгівлю.

Зазвичай, ці компанії не мають права на податкову пільгу, передбачену Податковим кодексом, тому використовують так звані "сірі" методи для зменшення податкових зобов'язань.

 

060918 2 - Оптимізація податку на прибуток.

Малюнок №2.

 

Щоб знизити податкові зобов'язання, підприємства удаються до різних методів та схем:
- укладання угод з "сірими" компаніями про отримання різних послуг, що дають право на зменшення податкового навантаження;
- списання товарів на витрати, що, начебто, зіпсувались;
- співпраця з суб'єктами господарської діяльності, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування;
- маніпуляції з амортизаційними нарахуваннями, що відносяться на валові витрати;
- створення транзитних компаній, які отримують товар від постачальника за низькою ціною, а продають його торгівельному підприємству дорого, прибуток не декларується, підприємство зникає.

 

Основними контрагентами в таких операціях виступають "сірі" компанії, як наведено на малюнку №1. Як результат — порушуються кримінальні справи податківцями, донараховуються податки, накладаються арешти на рахунки та майно.

А тепер візьмем КІФ, щоб скористатися п. 141.6.1. ПКУ. На малюнку №3 зображено модернізовану модель побудови торгівельного бізнесу.

 

060918 - Оптимізація податку на прибуток.

Малюнок №3.

 

Засновники (фізичні особи) стають акціонерами КІФ, а він викупає корпоративні права на товариства та стає єдиним учасником, і тут з’являються наступні можливості, яких раніше не було!

 

КІФ має право:

 

- видавати % позики товариствам, якими він володіє, а відсотки сплачені товариствами за користування позиками відносяться на валові витрати;

- КІФ викупає у товариств основні засоби, устаткування, обладнання, а потім передає їх в оренду, орендні платежі теж відносяться на валові витрати товариств;

- КІФ викупає у товариств нематеріальні активи: ТМ, інтелектуальну власність; та теж передає їх в платне користування товариствам, а ті сплачують орендні платежі, які теж мають право віднести на витрати.

 

Зазначимо, що орендні платежі на КІФ не підлягають оподаткуванню податком на прибуток згідно п. 141.6.1. Податкового кодексу. Також інші прибутки від інвестиційної діяльності КІФ теж звільнені від оподаткування податком на прибуток, тобто у акціонерів виникає можливість реінвестувати кошти в діючий бізнес або в інші проекти без податкових зобов’язань.

Крім того, у разі якщо акціонери КІФ приймають рішення про виплату дивідендів, то на відміну від звичайного підприємства, де потрібно спочатку сплатити юридичній особі податок на прибуток 18%, а потім 5% податок на доходи фізичних осіб (далі ПДФО), їм доведеться сплатити лише 9% ПДФО.

Податкова оптимізація податку на прибуток з використанням корпоративного інвестиційного фонду базується на нормах ПКУ і не порушує жодної норми чинного законодавства України.

Як завжди, вирішувати Вам, як далі діяти, все у Ваших руках.

Фінансовий експерт,
керівник ПрАТ "Київська фінансова група",
Скуратовський Андрій.