Податкове планування з використанням корпоративного інвестиційного фонду

Податкове планування це комплекс заходів спрямований на зменшення податкового навантаження на юридичну чи фізичну особу, з використанням законних методів та інструментів, які дають право на податкову знижку або звільняють від сплати податку.

Податкове планування базується на законодавстві, яке регулює питання сплати податків. Основними документами є Податковий кодекс України (далі ПКУ), Постанови КМУ та Накази Державної податкової служби України.

Принципи та методи податкового планування детально розкриті в статті "Що таке податкове планування" 

В статті будуть розкриті наступні питання:

-  як здійснюється податкове планування в Україні на прикладі промислового підприємства;

- які цілі та завдання вирішує корпоративний інвестиційний фонд в процесі  планування податків;

- практична модель планування податків з використанням корпоративного інвестиційного фонду на промисловому підприємстві.

Як здійснюється податкове планування в Україні на прикладі промислового підприємства

Існує безліч юридичних конструкцій організації бізнесу, а саме, структур власності промислового підприємства.  Давайте візьмемо просту структуру, де є: Завод; Торговий дім; Постачальник сировини, яке це зображено на малюнку № 1 та учасники (засновники) фізичні особи.

Структура бізнес-процесів в такій промисловій групі передбачає, що Завод виробляє продукцію, Торговий дім займається продажем продукції, яку випустив завод, Постачальник сировини здійснює постачання сировини, комплектуючих та інших витратних матеріалів на завод.

Виникає питання навіщо так все ускладнювати, окрім Заводу це, створюючи Торговий дім та Постачальника сировини? Відповідь на це запитання зараз спробуємо знайти. Чому не можна просто створити відділи продажу та забезпечення на базі однієї юридичної особи-Заводу.

pod1 - Податкове планування з використанням корпоративного інвестиційного фонду

Малюнок №1

Щоб відповісти на попередні запитання щодо структури власності потрібно дати відповідь на питання: як відбувається податкове планування на такому підприємстві ?

Якщо припустити, що Завод випускає продукціє, на яку відсутні пільги зі сплати податку на прибуток та ПДВ, тобто продукція обкладається податками за повними ставками, тоді стає зрозуміло навіщо строюються додаткові юридичні особи-щоб займатись оптимізацією, точніше не оптимізацією, а мінімізацією податків. Тобто діяльністю, яка підпадає під дію кримінального кодексу України (далі ККУ), зокрема статті 209 "Легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинних шляхом".

Розуміючи наслідки такої діяльності, власники бізнесу, створюють додаткові структури такі як Торговий дім та Постачальника сировини, як зазначено на малюнку №1, щоб убезпечити сам Завод. На практиці, Завод не займається податковою оптимізацією, так як він є власником активів: устаткування, обладнання, землі, торгівельних марок та іншого. Мінімізацію здійснюють Торговий дім та Постачальник сировини.

Як це відбувається на практиці? Постачальник сировини закуповує матеріали, комплектуючі, сировину та постачає ці товари на Завод, ціна поставки максимально висока.        Отримавши прибуток, Постачальник сировини укладає різні контракти з компаніями які надають послуги з мінімізації податків та легалізації доходів. Так звані "сірі компанії" існують тільки на папері, в штаті таких компаній один директор, але і той номінальний, який формально підписує документи, не розуміючи їх змісту та наслідків такої діяльності.

Такі компанії існують не більше одного року, потім змінюють адресу реєстрації та керівництво та перестають звітувати перед контролюючими органами. Звітність в таких компаніях теж сфальшована, вони ніколи не виходять на перевірки, а коли порушуються кримінальні справи та знаходять директора, він зазвичай розповідає, що якість особи запропонували йому мінімальну суму за цю посаду і він не володіє інформацією про господарські операції та контрагентів цього товариства.

Власникам бізнесу доводиться час від часу змінювати Постачальника сировини, так як проти його контрагентів порушують кримінальні справи та існує ймовірність податкової перевірки, під час якої буде донараховано значні податки, які було мінімізовано з використанням "сірих компаній".

Таж сама історія і у Торговому домі, закупка продукції здійснюється з мінімальною націнкою від Заводу. Торговий дім реалізує продукцію за ринковими цінами, часто буває, що і за готівку, а потім укладає угоди з сірими компаніями та замовляє різні послуги такі як: маркетингові дослідження ринку, юридичні послуги, консалтингові послуги та інше. Сірі компанії надають тільки документи які дають право на валові витрати та податкову накладну, роботи фактично ніхто не виконує. Кошти які сплачує Торговий дім за послуги "сірих фірм" повертають назад в готівковій формі за мінусом так званої винагороди, яка сягає до 12 % від суми угоди.

Історія з такою оптимізацією податків невтішна, порушуються карні справи органами податкової поліції, проводяться слідчі дії та перевірки, донараховуються податки. Все це змушує власників бізнесу створювати нові юридичні особи, та витрачати свій час та кошти на нівелювання загроз для їхнього бізнесу, від такої податкової мінімізації.

З кожним роком здійснювати таку податкову "оптимізацію" стає складніше, небезпечніше та дорожче. Податкові органи та Комітет фінансового моніторингу впроваджують критерії фіктивності, фінансові установи повідомляють контролюючі органи про підозрілі операції, які підпадають під такі критерії. Як наслідок, роботу таких "сірих" оптимізаторів швидко блокують та починають перевірки, що призводить до порушення кримінальних справ, арешту грошових коштів та донарахування податків всім контрагентам таких підприємств.

Тепер давайте розглянемо, як можна здійснювати податкове планування та оптимізацію використовуючи законні інструменти.

Які цілі та завдання вирішує корпоративний інвестиційний фонд в процесі  планування податків

Корпоративний інвестиційний фонд (далі КІФ) - юридична особа, акціонерне товариство, діяльність якого регулюється Законом Україні "Про інститути спільного інвестування".

Коротка характеристика КІФ викладена на малюнку № 2, законодавець звільнив КІФ від сплати податку на прибуток та надав пільгу зі сплати податку на доходи фізичних осіб (далі ПДФО) акціонерам фонду під час виплати дивідендів на їх користь. Пільгова ставка ПДФО складає 9 % на противагу загальній 18%, яку зобов’язані сплачувати всі інші учасники юридичних осіб під час отримання дивідендів.

pod2 - Податкове планування з використанням корпоративного інвестиційного фонду

Малюнок №2.

Можливості КІФ як інструмента для податкової оптимізації викладені на малюнку №3. Інтегрувавши КІФ в юридичну структуру бізнесу, виникає можливість використовувати пільги передбачені ПКУ для всього бізнесу, не порушуючи норм чинного законодавства та не використовуючи сумнівні "сірі оптимізаційні схеми".

pod3 - Податкове планування з використанням корпоративного інвестиційного фонду

Малюнок №3.

Якщо виділити основних "бенефіціарів" компанії, які отримують переваги від використання КІФ в бізнесі то це будуть акціонери (учасники), виконавчий орган в особі генерального та фінансового директора. Акціонери можуть отримувати дивіденди та суттєво економити на податках, у разі ухвалення рішення про продаж бізнесу якій належіть КІФ, не потрібно ховати реальну суму угоди продажу, а сміливо її декларувати. Важливим залишається питання захисту активів від рейдерських атак та податкового свавілля і в цьому питанні КІФ стане в нагоді, так як маючи унікальну юридичну конструкцію, здатен захистити активи від незаконного захоплення та зміни власника. Детальніше про захист активів можна ознайомитись в статті "Інструменти захисту активів від рейдерських атак" 

Менеджмент компанії в особі генерального директора за допомогою КІФ здатний збільшити рентабельність бізнесу за рахунок зменшення податкового навантаження, оптимізувати та захистити активи (основні засоби) від протиправних посягань з боку податкових органів та силових структур, підняти операційну ефективність між структурними одиницями за рахунок пришвидшення розрахунків та управління грошовими потоками.

Фінансовий директор має можливість:

- здійснювати точне прогнозування та планування фінансової діяльності групи компаній холдингу куди входить КІФ;

- здійснювати управління грошовими потоками між компаніями холдингової групи без податкових наслідків;

- реінвестувати доходи КІФ в нові напрями бізнесу;

- отримувати пасивні доходи такі як: проценти по депозитах, прибуток від торгівлі цінними паперами та іншими активами без податкових наслідків.

В наступному розділі, на прикладі промислового підприємства, розглянемо механізми податкового планування.

Практична модель планування податків з використанням корпоративного інвестиційного фонду на промисловому підприємстві.

            Припустимо, що на старті ми маємо структуру власності яку зображено на малюнку №1. Виникає питання, які кроки потрібно зробити, щоб трансформувати поточну структуру власності на нову, де буде приймати участь КІФ.

Першим кроком необхідно скласти трансформаційну модель, яка буде включать в себе юридичну конструкцію майбутньої групи компаній з покроковим планом виконання та юридичним обґрунтуванням всіх кроків. Паралельно переглянути та затвердити фінансову модель платежів компаній групи - з календарним графіком зміни розрахунків між внутрішніми та зовнішніми контрагентами.

Другим кроком буде створення або придбання КІФ та проведення розміщення акцій КІФ серед акціонерів на суму, яка необхідна для викупу часток у поточних акціонерів Заводу та Торгового дому. Постачальника сировини ми просто ліквідуємо так як він не потрібний. Законодавство дозволяє КІФ проводити податкову оптимізацію тільки за умови, що КІФ є учасником або акціонером цих юридичних осіб не менше ніж 10 % статутного капіталу.

На малюнку №4 зображено структуру власності за участю КІФ.

pod4 - Податкове планування з використанням корпоративного інвестиційного фонду

Малюнок №4.

Ставши учасником юридичних осіб, а саме Заводу та Торгового дому КІФ може розпочинати свою діяльність з податкової оптимізації. Податкове планування передбачає декілька кроків, перший крок це прогнозування валових доходів, необхідно розуміти, що потрібно оптимізувати та в яких обсягах. Другий крок, це за рахунок чого буде проводитись оптимізація тих чи інших податків. За допомогою КІФ можна проводити оптимізацію податку на прибуток підприємств та прибуткового податку з громадян.

КІФ звільнений від сплати податку на прибуток, всі доходи від інвестиційної діяльності не обкладаються цим податком, також КІФ може видавати % позики для Заводу та Торгового дому, відсотки по таким позикам відносяться на валові витрати. На малюнку № 5 зображено схему податкової оптимізації та перераховано активи якими може володіти КІФ.

pod5 - Податкове планування з використанням корпоративного інвестиційного фонду

Малюнок №5.

Якщо КІФ придбає нерухомість, устаткування, транспортні засоби, землю та нематеріальні активи то може передати ці активи у платне користування (оренду) Заводу та Торговому дому, чим одночасно вирішіть три завдання.

По-перше, захистить активи від рейдерських атак, по-друге, орендні платежі, які будуть сплачувати орендарі, будуть віднесені на валові витрати та зниження податкової бази оподаткування Заводу та Торгового дому, по-трете, КІФ отримавши доходи від здачі в оренду активів та % за виданими позиками, має можливість використати кошти без податкових втрат та перерозподілити грошові потоки. Зазвичай, щоб перерозподілити грошові кошти між компаніями групи потрібно вигадати призначення платежу, щоб не виникали зобов’язання з ПДВ та валові витрати у отримувача коштів, у випадку з КІФ питання так не стоїть, він може внести кошти до статутного капіталу Заводу чи Торгового дому, а може надати позику під відсотки чи без них.

У разі якщо Завод або Торговий дім отримали за результатами кварталу чи планують отримати прибуток, який значно перевищує запланований, це дуже легко відкоригувати за рахунок збільшення % за виданою позикою чи одночасного збільшенням суми позики та ставки.

Якщо акціонери (фізичні особи) приймуть рішення виплатити дивіденди за результатами року, КІФ виплатить їм дивіденди та утримає лише 9% ПДФЛ, що менше вдвоє від базової ставки цього податку.

Також при продажу бізнесу,  акцій чи корпоративних прав господарського товариства, КІФ звільнений від будь яких податків, а отримані кошти можна реінвестувати в інші проекти без втрат або виплатити акціонерам лише сплативши 9% ПДФЛ.

Фінансовий експерт,
керівник ПрАТ "Київська фінансова група",
Скуратовський Андрій