Як оптимізувати податки на виробництві?

Аналізуючи виробничу компанія в контексті побудови виробничих процесів які впливають на організацію управління та прийняття управлінських рішень, ми спробували спроектувати типову структуру виробничого бізнесу. Найбільш характерними елементами цього бізнесу є завод та торгівельний дім, ці елементи присутні майже у всіх виробничих конгломератах. На малюнку №1 зображено базову модель організації виробничого бізнесу.

jf - Як оптимізувати податки на виробництві?

Малюнок №1

Чому саме так виглядає базова модель?

На нашу думку ця модель побудови виробничого бізнесу утворилася через два фактори, по-перше, це управлінський фактор, який вимагає розділення бізнес-процесів виробництва та реалізації продукції. Відокремивши збут від виробництва, виникає можливість якіснішого управління, контролю, планування.

По-друге, Україна має негативну історію комунікації бізнесу з податковими органами, і це захисна функція, власники бізнесу будуючи таку структуру, часто намагаються захистити активи від ризиків, які несуть податкові органи. Неоднозначність податкового законодавства, дає привід для зловживання владою, податківці часто нараховують значні суми недоїмок, штрафів, пені.  Потім виробнича компанія починає різні юридичні дії, спрямовані на скасування

актів перевірки, податкових повідомлень рішень, а податкова, в минулому порушувала кримінальні справи проти керівництва компанії, намагалася арештовувати рахунки, майно, тобто чинила тиск. Тому менеджмент, намагався уникати проблем з компанією де зосереджені активи (нерухомість, обладнання, устаткування тощо), а торгівельний дім слугував буфером, де можна було експериментувати та здійснювати податкову оптимізацію, у разі будь яких "конфліктів" з будь ким, можна легко відкрити нову компанію та почати нову діяльність.

Торгівельний дім у виробничому конгломераті відіграє декілька функцій, таких як:

- управління: логістика, збут, маркетинг, тестування нових зразків та інше;

- податкова оптимізація;

- генерація готівки;

Аналізуючи судову практику за участю виробничих компанія, складається типова картина того, що торгівельний дія є основним учасником податкової оптимізації.

Зазвичай ці компанії укладають договірні відносини з різними контрагентами. Цих контрагентів можна поділити на дві групи - реальні клієнти покупці та компанії оптимізатори, які допомагають в отриманні валових витрат, податкового кредиту та готівки.
Як це зазвичай працює?

Завод продає свою продукцію торгівельному дому з мінімальною націнкою здатною покрити поточні витрати заводу та мати мінімальний прибуток. Торгівельний дім продає продукцію за ринковою вартістю, як результат у компанії виникає дохід та зобов’язання сплати податку на прибуток та ПДВ. Щоб оптимізувати податкове навантаження, торгівельний дім замовляє послуги у різних компаній, вартість цих послуг відносить на витрати. Як результат знижується податкове навантаження, з’являється готівка, та іноді необлікований товар, який можна продати за "кеш". Через деякій час ці компанії контрагенти, які надавали послуги торгівельному дому з податкової оптимізації попадають в поле зору правоохоронних органів. Починається розслідування, часто порушуються кримінальні справи, починаються допити контрагентів, податкова починає зустрічні перевірки за результатами яких зменшує валові витрати з податку на прибуток та анулює податкові накладні, які дають право на податковий кредит з податку на прибуток.

І так все по колу, нічого не змінюється майже 15 років.

Далі, хочеться представити модернізовану модель торгівельного бізнесу, яка дає змогу оптимізувати податкове навантаження без тих наслідків, які виникають при використанні базової моделі.

На малюнку 2 зображено модернізовану модель побудови виробничого бізнесу.

kjh - Як оптимізувати податки на виробництві?

Малюнок 2.

В модернізованій моделі з’явився корпоративний інвестиційний фонд (далі КІФ).
Для чого КІФ тут?

КІФ є юридична особа, якого законодавець звільнив від сплати податку на прибуток підприємств, тобто КІФ не платить цього податку.

На підставі п. 141.6.1. звільняються від оподаткування податком на прибуток кошти спільного інвестування, а саме: кошти, внесені засновниками корпоративного інвестиційного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).

КІФ має стати власником виробничого бізнесу та торгівельного для того щоб мати можливість надавати позики. Також для захисту активів, краще перевести всі активи на КІФ.

Для чого все це потрібно?

По перше, КІФ стає власником активів (рухоме та нерухоме майно, торгівельні марки, обладнання та інше), які раніше були у власності заводу та торгівельного дому. Це дає змогу посилити контроль над цим майном збоку акціонера (учасника). Акціонер контролює КІФ, шляхом призначення наглядової ради, яка взаємодіє з КУА, яка управляє КІФом, а за діяльністю КУА наглядає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку виходить потрійний контроль, що набагато надійніше ніж у звичайної ТОВ.

По друге, КІФ надає % позики заводу та торговому дому, відсотки за користування цими позиками, які вони сплачують на користь КІФ відносяться на валові витрати. Теж саме відбувається з активами, КІФ передає їх в оренду заводу та торговому дому, вони сплачують орендну плату, яка відноситься на валові витрати.

Крім всього цього КІФ генерує дохід який не підлягає оподаткуванню, одночасно виконується перерозподільна функція, тобто виникає можливість перерозподіляти кошти між підприємствами холдингу. Це дає змогу фінансувати поточні витрати, інвестувати в нові проекти, також виплачувати дивіденди за ставкою 9 %.

Як бонус не приймати участь в кримінальних справах, не ходити на допити, не скасовувати податкові рішення та не робити багато інших речей. Виникає можливість займатись бізнесом, підвищувати прибутковість, конкурентоздатність продукції.

Як завжди, вирішувати Вам, як далі діяти, все у ваших руках.

 

Фінансовий експерт,
керівник ПрАТ "Київська фінансова група",
Скуратовський Андрій