Про послугу

Як показує досвід, існує два ключових типи інвесторів:
• інвестори, які бажають інвестувати, щоб отримувати пасивний прибуток;
• інвестори, які вкладають кошти у новий або діючий бізнес і приймають у ньому безпосередню участь (у ролі засновника, учасника, акціонера, керуючого партнера).
До якого б з типів інвесторів Ви не належали, звернувшись до Київської Фінансової Групи, Ви гарантовано отримаєте індивідуальну інвестиційну стратегію,
яка вдало вирішить будь-які інвестиційні цілі.

Бажаєте інвестувати у джерела пасивного доходу, тобто у нерухомість, депозити, золото, нематеріальні активи, предмети мистецтва, корпоративні та державні цінні папери, корпоративні права, тощо?

детальніше

Бажаєте вкласти кошти у новий або діючий
бізнес
і приймати у ньому безпосередню участь (у ролі засновника, учасника, акціонера, керуючого партнера)?

детальніше

Якщо Ви фізична особа, яка прагне вкласти кошти у пасивні джерела прибутку, тобто інвестувати у нерухомість, депозити, золото, нематеріальні активи, предмети мистецтва, корпоративні та державні цінні папери, корпоративні права, тощо – наші спеціалісти проведуть аналіз усіх можливих варіантів та допоможуть сформувати оптимальний інвестиційний портфель. Таким чином Ви зможете:
• мінімізувати фінансові ризики;
• максимізувати фінансовий результат;
• захистити кошти від інфляції та інших ризиків;
• примножити додану вартість на капітал;
• забезпечити максимальну ліквідність активів, тощо.

В рамках індивідуальної інвестиційної стратегії для фізичних осіб від Київської Фінансової Групи Ви можете отримати стратегію інвестування в об’єкти нерухомості, депозитну інвестиційну стратегію (банки, кредитні спілки, ломбарди, фінансові компанії), стратегію інвестування в корпоративні та державні цінні папери, стратегію інвестування в будь-які інші джерела пасивного прибутку, такі як корпоративні права, цінні метали, нематеріальні активи, тощо.

Робота з клієнтами, які бажають інвестувати у джерела пасивного прибутку, має декілька ключових етапів.

Етап 1. Аналіз клієнта, його фінансових можливостей, інвестиційних уподобань, ключових цілей та планів щодо інвестиційної діяльності. Мета цієї фази роботи – з’ясувати можливий потенціал майбутнього інвестиційного проекту. Для цього необхідно отримати відповіді на визначальні питання, а саме:
- якими активами володіє інвестор: грошові кошти, нерухомість, корпоративні права, цінні папери, основні засоби, тощо?
- розмір капіталу, який інвестор може розмістити з метою отримання прибутку?
- коли інвестор планує чи хотів би вийти в гроші?
іншими словами, якими будуть інвестиції – короткостроковими, середньостроковими чи довгостроковими?
- чи існують об’єкти інвестування, які інвестор взагалі не розглядає, чому?
- якою є порогова норма прибутку на вкладений капітал?
- який рівень ризику допускається інвестором (безризикові, низькоризикові, середньоризикові чи високоризикові інвестиції)?
- тощо.

Етап 2.Залежно від результатів попереднього етапу, а саме – визначивши розмір інвестиційного капіталу та пріоритетні об’єкти інвестування, з’ясувавши період інвестування та допустимі ступені ризику, спеціалісти Київської Фінансової Групи аналізують інвестиційне середовище. Іншими словами – відбувається аналіз усіх можливих джерел пасивного прибутку.

Мета цієї фази роботи – розглянути привабливість та потенціал усіх можливих об’єктів інвестування, а також:
- презентувати розгорнутий аналіз усіх можливих джерел пасивного прибутку клієнтові;
- зорієнтувати клієнта у ключових аспектах його майбутньої індивідуальної інвестиційної стратегії;
- отримати від клієнта можливі зауваження та пропозиції;
- погодити з клієнтом початок розробки його індивідуальної інвестиційної стратегії та дорожньої карти до неї.

Етап аналізу можливих об’єктів інвестування – один із найвідповідальніших. Від якості аналізу буде залежати ефективність подальшої інвестиційної діяльності клієнта. Щоб досягнути оптимального фінансового результату та уникнути будь-яких інвестиційних ризиків, потрібно врахувати безліч нюансів.

Інвестиції в депозити. Депозитно-кредитна система надзвичайно рухлива. Процентні ставки постійно змінюються. Аби запропонувати клієнтові максимальні умови, потрібно тримати руку на пульсі відразу в декількох напрямках. Банки, кредитні спілки, ломбарди, страхові та фінансові компанії – ось мінімальний перелік ринків, які варто розглянути на предмет можливих інвестицій у депозити.

Безумовно, на ефективність та зміст Вашої депозитно-інвестиційної стратегії будуть впливати, як мінімум, рівень інфляції та макроекономічної ситуації в країні.

Інвестиції у золото слід розглядати лише у разі, якщо мова йде про довгострокові терміни розміщення капіталу. Щоб отримати суттєву вигоду потрібно вкладати кошти не менше, ніж на 5-ть років.
До ключових переваг інвестицій у золото можна віднести високу ліквідність даного активу. Його легко продати. Ще один плюс здійснення інвестування в золото – висока стабільність, яка не залежить від економіки або валюти якої-небудь країни. Золото буде чудовим захистом вашого капіталу від інфляції.

Інвестиції у нерухомість потребують аналізу декількох важливих аспектів. Перш за все в рамках стратегії інвестування у нерухомість потрібно розглянути переваги та недоліки розміщення капіталу як на первинному, так і на вторинному ринках. Не завадить також з’ясувати, в комерційний чи житловий фонд варто інвестувати, на який термін і для яких конкретно цілей – для здачі в оренду чи перепродажу.

Інвестиції у цінні папери. На розміщення капіталу в даному секторі будуть впливати макро- та мікроекономічна ситуації в країні, рівень інфляції, політична ситуація та пропозиції, які існують на ринку. Без аналізу усіх цих аспектів вдало інвестувати у цінні папери неможливо.

Етап 3.Розробка індивідуальної інвестиційної стратегії та дорожньої карти до неї. Як зазначалося, інвестиції у будь-які джерела пасивного прибутку пов'язані не тільки з вигодою, але й з ризиками. Для того, щоб гарантовано досягнути прийнятного фінансового результату та отримати максимально можливий пасивний прибуток, знадобиться комбінована інвестиційна стратегія. Тобто стратегія, в рамках якої передбачено вкладення коштів у різноманітні об’єкти інвестування.

Етап 4.Після розробки Вашої індивідуальної інвестиційної стратегії, існує декілька шляхів її реалізації. Ми надаємо сервіс під ключ або «озброюємо» Вас для самостійного виконання завдань, надаємо детальний покроковий план необхідних дій. Наша експертиза – Ваша експертиза.

Робота з клієнтами, які бажають вкласти кошти у новий або діючий бізнес і приймати у ньому безпосередню участь (у ролі засновника, учасника, акціонера, керуючого партнера), має свої особливості.

Якщо Ви фізична особа, яка з метою отримання прибутку (дивідендів) розглядає можливість інвестувати у новий чи діючий бізнес, Київська Фінансова Група виступить надійним фінансовим радником. Наші спеціалісти проведуть аналіз та нададуть інформацію про усі можливі фінансові та юридичні ризики входження в капітал; допоможуть підібрати та запровадити оптимальні інструменти, щоб запобігти можливим ризикам чи нівелювати їх; організують інвестиційну діяльність таким чином, щоб захистити інвестиції від недоброчесних чи непрофесійних партнерів; тощо.

Якщо Ви фізична особа, яка планує придбати або створити бізнес з метою подальшого продажу, ми розробимо індивідуальну фінансову модель, яка дозволить: побудувати прозору, надійну та юридично виважену структуру власності; продати бізнес без податкових наслідків; захистити активи акціонера, власника, учасника товариства від рейдерських атак, силових структур, податкового арешту.

ВАЖЛИВО. Ваша індивідуальна інвестиційна стратегія від Київської Фінансової Групи буде абсолютно законною. Вона не лише дозволить Вам збільшити власний прибуток та вирішити особисті інвестиційні цілі, але й надасть цілу низку додаткових переваг. Для того, щоб переконатись у цьому, Вам потрібно:

odin - Інвестування за допомогою інвестиційних фондів - вибір між довірою і контролемзвернутись до
фахівців Київської
Фінансової
Групи
dva - Інвестування за допомогою інвестиційних фондів - вибір між довірою і контролемрозповісти про Ваші
інвестиційні цілі, у
разі необхідності –
надати додаткову
інформацію
tri - Інвестування за допомогою інвестиційних фондів - вибір між довірою і контролемотримати
рекомендації щодо
можливих варіантів
інвестиційної
діяльності; дізнатись
про усі можливі
фінансові та
юридичні ризики
входження в капітал
chetire - Інвестування за допомогою інвестиційних фондів - вибір між довірою і контролемотримати
індивідуальну
інвестиційну стратегію
та план її
впровадження
pyat - Інвестування за допомогою інвестиційних фондів - вибір між довірою і контролемзайматись бізнесом зі
значними
податковими пільгами
на прибуток
підприємства

Етапи надання послуги

НАШІ ДІЇ

РЕЗУЛЬТАТ для Клієнта

1

Фінансово-юридичний аудит Клієнта, аналіз його інвестиційних цілей, фінансових можливостей та інших ключових аспектів інвестиційної діяльності

right arr - Інвестування за допомогою інвестиційних фондів - вибір між довірою і контролем

Клієнт отримує рекомендації щодо можливих варіантів інвестиційної діяльності; інформацію про усі можливі фінансові та юридичні ризики входження в капітал

2

Підготовка комерційної пропозиції, погодження умов співпраці (ціна, завдання, строки, учасники з обох боків, кінцевий результат); підписання договору

right arr - Інвестування за допомогою інвестиційних фондів - вибір між довірою і контролем

Клієнт отримує юридичні гарантії щодо досягнення фінансового результату

3

Передплата надання послуги

right arr - Інвестування за допомогою інвестиційних фондів - вибір між довірою і контролем

Команда спеціалістів Київської Фінансової групи розпочинає роботу

4

Розробка індивідуальної інвестиційної стратегії; розробка плану її впровадження

right arr - Інвестування за допомогою інвестиційних фондів - вибір між довірою і контролем

Клієнт отримує індивідуальну інвестиційну стратегію та деталізований план дій щодо її організації

5

Реалізація індивідуальної інвестиційної стратегії Клієнта спеціалістами Київської Фінансової Групи

right arr - Інвестування за допомогою інвестиційних фондів - вибір між довірою і контролем

Клієнт гарантовано досягає інвестиційних цілей та отримує бажаний фінансовий результат

6

Прийняття Клієнтом наданої послуги, проведення остаточних розрахунків

Що цінують

наші Клієнти

eksp - Інвестування за допомогою інвестиційних фондів - вибір між довірою і контролем

Експертиза

Наш досвід допомагає обійти підводні камені, з якими зіткнеться кожен, хто впроваджує податкове планування та намагається управляти активами.

cael - Інвестування за допомогою інвестиційних фондів - вибір між довірою і контролем

Відповідальність
за результат

Ми гарантуємо досягнення максимально вигідного результату. Репутація нашої команди - найцінніший актив, яким ми управляємо.

refr - Інвестування за допомогою інвестиційних фондів - вибір між довірою і контролем

Гнучкість у співпраці

Ми надаємо сервіс під ключ або «озброюємо» наших Клієнтів для самостійного виконання завдань. Наша експертиза — Ваша експертиза.

circle - Інвестування за допомогою інвестиційних фондів - вибір між довірою і контролем

Нічого зайвого

Ми підбираємо та пропонуємо оптимальні рішення під конкретні завдання. Ми не продаємо зайвого.