Оптимізація грошових потоків.

Маючи бізнес, який складається з декількох напрямків та юридичних осіб, які виробляють продукцію або надають послуги, менеджмент вирішує безліч питань в процесі виробництва або надання послуг. Часто так буває, що грошові кошти потрібні на товаристві, наприклад, яке виготовляє продукцію, а їх не вистачає для закупівлі матеріалів чи покриття інших витрат. Зазвичай, кошти є на іншому підприємстві, яке входить в холдингову групу. Тоді керівництво вирішує, як перевести кошти з одного підприємства на інше.

Технічно це зробили легко, а ось юридично виникають питання з призначенням платежу, оформленням первинних документів та податковими наслідками.

 

В цій статті розглянемо наступні питання:
1) що таке оптимізація грошових потоків;
2) які методи оптимізації грошових потоків застосовує бізнес;
3) які інструменти можна використовувати при оптимізації грошових потоків;
4) практичний приклад реалізації механізму оптимізації грошових потоків.

 

Що таке оптимізація грошових потоків.

Оптимізація грошових потоків - це комплекс дій, які направлені на покращення розрахунків між юридичними особами, що входять в юридичну структуру холдингу. Під юридичною структурою холдингу ми розуміємо групу компаній, якими юридично або фактично здійснюється управління з одного центру впливу (офісу).

 

Основними цілями, які вирішує оптимізація грошових потоків, є:
- забезпечення збалансованості обсягів грошових потоків;
- забезпечення проведення своєчасних розрахунків між контрагентами;
- зменшення касових розривів;
- підвищення оборотності капіталу;
- підвищення рівня ефективності використання грошових коштів, загальної рентабельності і власного капіталу.

 

Проводячи ряд заходів, які покращують розрахунки між юридичними особами, що входять в юридичну структуру холдингу, керівництво підвищує загальну ефективність бізнесу, а як наслідок покращується і рентабельність та імідж.

 

Які методи оптимізації грошових потоків застосовує бізнес?

Для досягнення збалансованості деякі компанії проводять заходи з оптимізації грошових потоків на підприємстві, такі як:
- запроваджують повну передплату за реалізовану продукцію, яка користується підвищеним попитом у споживача;
- зменшують строк відстрочки платежу за поставлену продукцію;
- використовують сторонні запозичені кошти - кредит, факторинг, гарантії, вексельні схеми.

У системі заходів щодо оптимізації грошових потоків важливе місце займає їх збалансованість у часі та просторі, один з методів захисту є створення резерву для покриття майбутніх витрат.

Використовуючи внутрішні джерела для збільшення обсягу чистого грошового потоку, менеджмент може провести наступні заходи:
- знизити питому вагу змінних витрат у ціні товару;
- зменшити постійні витрати при випуску продукції;
- провести податкову оптимізацію;
- використати способи прискореної амортизації необоротних активів;
- зменшити дебіторську заборгованість.

Всі ці методи доречні, їх потрібно використовувати, як комплекс заходів з оптимізації грошових потоків.

Далі ми розглянемо практичний приклад, візьмемо такий інструмент, як корпоративний інвестиційний фонд (далі КІФ) та розкриємо можливості КІФ щодо оптимізації грошових потоків.

 

Які інструменти можна використовувати при оптимізації грошових потоків?

Давайте спробуємо практично порівняти, як відбувається оптимізація грошових потоків при звичайній організаційній структурі, зображеній на малюнку №1, та з використанням КІФ, малюнок №2.

 

60219 організ структура холд групи - Оптимізація грошових потоків.

Малюнок №1.

 

Так ось, якщо взяти до уваги звичайну організаційну структуру холдингової групи (малюнок №1), та припустим, що компанія №3 потребує дофінансування в короткотерміновій перспективі, наприклад, на протязі 2-х неділь потрібно сплатити за матеріали, поскільки надійшло несподіване замовлення на виготовлення продукції. Гроші є на компанії №1, в цьому випадку ми не можемо застосовувати методи оптимізації грошових потоків, які згадувались вище, так як нема на це часу. Що буде робити керівництво холдингової групи? Напевно, спробує ситуативно вирішити питання.

Компанія №1 надасть зворотню позику компанії №3, як зображено на схемі №1, та, начебто, вирішить питання забезпечення грошовими коштами компанії №3. Перерахунок грошових коштів буде здійснено на підставі договору надання зворотної фінансової допомоги. Якщо йти шляхом надання зворотної фінансової допомоги, потрібно укладати договір терміном до одного року, а у разі неможливості повернення, його можна пролонгувати.

 

70219 перерахування коштів - Оптимізація грошових потоків.

Схема №1.

 

Потім може так статися, що компанія №2 та №1 будуть потребувати грошових коштів для покриття своїх господарських витрат. Якщо компанія №3 заплатить компанії №2 за якісні товари чи послуги, компанія №2 зобов'язана включити суму в валові доходи та у неї виникне зобов’язання з ПДВ, як показано на схемі №2. На схемі №2 ми бачимо, що компанія № 3 на підставі договору надання послуг перерахувала компанії №2 - 500 000,00 гривень. Виходить, таким чином не дуже вигідно оптимізувати грошові потоки між спорідненими компаніями.

 

70219 перерахування коштів 2 - Оптимізація грошових потоків.

Схема №2.

 

Зараз давайте візьмемо корпоративний інвестиційний фонд та подивимось, як можна оптимізувати грошові потоків за допомогою цього інструменту.

Перед початком хотів би надати загальну характеристику корпоративному інвестиційному фонду.

 

Загальні характеристики КІФ.

 

КІФ – юридична особа, акціонерне товариство.

КІФ здійснює виключно інвестиційну діяльність.

КІФ вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

Засновниками КІФ можуть бути фізичні та юридичні особи.

Керівним органом КІФ є наглядова рада.

Мінімальний розмір статутного капіталу КІФ становить 1250 мінімальних заробітних плат на день реєстрації фонду як юридичної особи.

При заснування КІФ його акції підлягають приватному розміщенню.

На момент державної реєстрації КІФу та його статуту в органах державної реєстрації засновниками корпоративного фонду повинно бути сплачено 100 відсотків розміру початкового статутного капіталу виключно грошовими коштами.

Від імені КІФ правочини укладає компанія з управління активами.

 

Припустимо, що ми провели всі необхідні юридичні процедури і КІФ став акціонером в холдинговій групі, як на малюнку №3, де зображено етапи входження КІФ в структуру холдингу

 

схема 4.02.19 рух грошових коштів new - Оптимізація грошових потоків.

Малюнок №2.

 

На підставі п. 141.6.1. Податкового кодексу України (далі ПКУ) КІФ звільняється від оподаткування податком на прибуток, а саме: кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами КІФ, та інші доходи від діяльності корпоративного інвестиційного фонду (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).

 

схема 4.02.19 компанії холдингу - Оптимізація грошових потоків.

Малюнок №3.

 

Виходить, що КІФ має податкову пільгу і може здійснювати податкову оптимізацію податку на прибуток всієї холдингової групи, а також вирішує питання оптимізації грошових потоків.

 

Як можна оптимізувати грошові потоки та податок на прибуток за допомогою КІФ?

Ставши учасником ТОВ або акціонером АТ корпоративний інвестиційний фонд має право:
- надавати зворотні безвідсоткові та відсоткові позики;
- здійснювати інвестиції, збільшуючи статутний капітал господарських товариств;
- виступати інвестором різних інвестиційних проектів у холдингу у партнерстві з товариствами;

 

Яким чином КІФ генерує грошові кошти?

Початковий статутний капітал КІФ отримує від акціонерів, потім він може додатково розмістити інвестиційний капітал, залучивши додаткові інвестиції від акціонерів, вкласти їх в різні проекти. Наприклад, акціонери внесли кошти до статутного капіталу КІФ, а КІФ надав зворотні фінансові позики Товариствам №1, 2 та 3 (малюнок №2). Кожного місяця товариства платять % за користування позиками, а КІФ отримані кошти перерозподіляє між товариствами за потребою. Більше того сплачені % за користування позиками товариства відносять на валові витрати, а КІФ звільнений від сплати податку на прибуток.

Якщо завести на КІФ основні засоби, нематеріальні активи, то їх теж можна здавати в оренду та оптимізувати податок на прибуток і здійснювати оптимізацію грошових потоків між компаніями холдингу.

 

Як грошові кошти вивести з обігу на фізичних осіб акціонерів?

За результатами року отриманий прибуток від інвестиційної діяльності КІФ, акціонери можуть прийняти рішення про виплату дивідендів. Тут теж застосовується пільга з податку на доходи фізичних осіб (далі ПДФО). Звичайна ставка ПДФО складає 18 %, але для акціонерів КІФ вона становить 9%. Крім того КІФ не платить податок на прибуток. Це ще 18% чистої економії.

Корпоративний фонд допомагає вирішувати питання оптимізації грошових потоків в короткотерміновій та довготерміновий перспективах, та може генерувати додатковий прибуток за рахунок податкової оптимізації.

Фінансовий експерт,
керівник  ПрАТ "Київська фінансова група",
Скуратовський Андрій.