Що таке податкове планування?

В Україні податкове планування застосовують багато підприємств, використовуючи різні методи та механізми, іноді, не зовсім цивілізовані та законні.

 

В цій статті розкриємо наступні питання:
1) що таке податкове планування;
2) цілі та завдання, яке вирішує податкове планування на підприємстві;
3) принципи податкового планування;
4) методи податкового планування.

 

Що таке податкове планування?

Податкове планування - це комплекс дій, спрямований керівництвом компанії на зменшення бази оподаткування та, у разі необхідності, перенесення дати настання зобов'язань зі сплати податків на інші податкові періоди.

Податкове планування базується на використанні можливостей, наданих податковим законодавством, застосування пільг, знижок та інших преференцій.

 

Цілі та завдання, яке вирішує податкове планування на підприємстві.

Щоб ефективно здійснювати податкове планування, потрібно чітко розуміти цілі, завдання та дотримуватись принципів та методів податкового планування.

 

цілі та завдання - Що таке податкове планування?

 

Ставлячи цілі, компанія розробляє заходи, які потрібно здійснити, щоб досягти цілей. Менеджмент повинен сфокусуватись на цілісній картині, проінформувати учасників та розподілити завдання. В цьому процесі всі члени команди повинні розуміти принципи податкового планування та володіти методиками. Це дасть змогу ефективно здійснювати податкове планування та швидко реагувати на зміни в зовнішньому середовищі.

 

Принципи податкового планування.

 

принципи податкового планування - Що таке податкове планування?

 

Застосовуючи принципи податкового планування в практичній площині, компанія досягає кращого результату, співробітники ефективніше комунікують між собою, використовуючи принцип участі, а принцип безперервності дає змогу оперативно вносити уточнення, що відображається на актуальності планів в часі. Інші принципи теж додають важелів в кінцевий результат, що відображається на суттєвій економії часу та виборі оптимальних методів податкового планування.

 

Методи податкового планування.

Методи податкового планування дають змогу здійснювати практичні кроки для зниження податкового навантаження, гнучко управляти фінансовими результатами роботи підприємства та виходити на фінансові показники, які задовольняють керівництво компанії.

 

методи податкового планування - Що таке податкове планування?

 

Підсумовуючи тему податкового планування, важливо зазначити, що теоретичні засади, викладені в цій статті, відіграють важливу роль в практичній діяльності, пов'язаній з організацією процесу податкового планування та кінцевим результатом. Тому потрібно трансформувати теорію в практику та неухильно дотримуватись, пам'ятаючи про принцип безперервності та точності.

Фінансовий експерт,
керівник ПрАТ "Київська фінансова група",
Скуратовський Андрій